Dolu ve boş kadroya vekalette hangi ücretler ödenir

tarafından
194
Dolu ve boş kadroya vekalette hangi ücretler ödenir

Dolu ve boş kadroya vekalette hangi ücretler ödenir

 

Kamu kurumlarına ait boş veya geçici olarak boşalmış kadrolara aynı kurumdan veya başka kurumlardan Devlet memurlarının vekâleten görevlendirilmesi mümkün olabilmektedir.

Vekaleten görevlendirilen memura bu görevlendirme nedeniyle yapılacak ödeme, görevlendirmenin yapıldığı kadronun boş veya geçici olarak boşalmış olma durumuna göre farklılık göstermektedir.

Ancak, boş veya geçici olarak boşalmış bir kadroya ait görevi vekaleten yürütecek Devlet memurlarına ücret ödenebilmesi için, o memurun vekâlet ettiği kadroya asaleten atanabilmek için gerekli şartları (sınav şartı hariç) taşıyor olması da gerekmektedir.href=”http://sifalibitkiler.shop/”>şifalı bitkiler,title=”sifali bitkiler” href=”http://devaci.net/”>şifalı bitkiler,

Dolu kadroya (geçici olarak boşalmış kadroya) vekalet

Yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, aylıksız izin, geçici görev, vekâlet görevi, mehil müddeti, görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, tutuklanma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminere katılma gibi nedenlerle görevinden geçici olarak ayrılan memurların yerine aynı kurumdan veya başka kurumlardan Devlet memurları vekâleten görevlendirilebiliyor.

a-) Geçici bir süre için görevinden ayrılan Devlet memurunun yerine, aynı kurumdaki bir memurun usulüne göre vekâleten atanması halinde;

**Vekâlet görevinin 3 aydan fazla olan süreleri için vekâlet aylığı ödenir. İlkokul öğretmenliği ile veznedarlık ve saymanlık kadrolarına vekâlet halinde ise vekâlet görevine başlama tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir. Vekâlet aylığının miktarı, vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının (gösterge aylığı + ek gösterge aylığı) 1/3’ü kadar olur.

**Vekâlet görevi nedeniyle başka bir ödeme yapılmaz.

**Vekâlet görevine başlama tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir. Vekâlet aylığının miktarı, vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının (gösterge aylığı + ek gösterge aylığı) 1/3’ü kadar olur.

**Vekâlet görevi nedeniyle başka bir ödeme yapılmaz.

Boş kadroya vekalet

Kamu kurumlarına ait boş kadrolara, aynı kurumdan veya başka kurumlardan Devlet memurları vekâleten görevlendirilebiliyor.

a-) Boş bir kadroya aynı kurumdaki bir memurun usulüne göre vekâleten atanması halinde;

**Vekâlet görevinin 3 aydan fazla olan süreleri için vekâlet aylığı ödenir. İlkokul öğretmenliği ile veznedarlık ve saymanlık kadrolarına vekâlet halinde ise vekâlet görevine başlama tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir. Vekâlet aylığının miktarı, vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının (gösterge aylığı + ek gösterge aylığı) 1/3’ü kadar olur.

**Asıl görevlerinden dolayı yararlanabildiği ek ödeme oranının, vekâlet ettiği kadro için geçerli olan ek ödeme oranından düşük olması durumunda, vekâlet görevine başlama tarihinden itibaren ve vekalet süresince aradaki fark kadar ödeme yapılır.

**Asıl görevinden dolayı yararlanabildiği zam ve tazminat miktarları toplamının, vekâlet ettiği kadro için geçerli olan zam ve tazminat miktarı toplamından düşük olması durumunda, vekâlet görevine başlama tarihinden itibaren ve vekalet süresince aradaki fark kadar ödeme yapılır.

**Vekâlet görevi nedeniyle başka bir ödeme yapılmaz.

b-) Boş bir kadroya başka kurumdaki bir memurun usulüne göre vekâleten atanması halinde;

**Vekâlet görevine başlama tarihinden itibaren ve vekalet süresince vekalet aylığı ödenir. Vekâlet aylığının miktarı, vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının (gösterge aylığı + ek gösterge aylığı) 1/3’ü kadar olur.

**Asıl görevlerinden dolayı yararlanabildiği ek ödeme oranının, vekâlet ettiği kadro için geçerli olan ek ödeme oranından düşük olması durumunda, vekâlet görevine başlama tarihinden itibaren ve vekalet süresince aradaki fark kadar ödeme yapılır.

**Asıl görevinden dolayı yararlanabildiği zam ve tazminat miktarları toplamının, vekâlet ettiği kadro için geçerli olan zam ve tazminat miktarı toplamından düşük olması durumunda, vekâlet görevine başlama tarihinden itibaren ve vekalet süresince aradaki fark kadar ödeme yapılır.

**Vekâlet görevi nedeniyle başka bir ödeme yapılmaz.

Kaynak: www.memurunyeri.com